Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

Bayanlar, Baylar,
Değerli TAB-Kiel e.V. Üyeleri,


Toplam 53 işveren veya işletme sahibi arkadaşlarımızla birlikte 2007 yılında önemli bir eksikliği gidermek adına (TAB-Kiel e.V.) yani Türk Işverenler Birliği – Kiel`i kurmuş bulunuyoruz. TAB – Kiel e.V.`in başlıca amacı, Türk asıllı alman işletmeleri olarak bulunduğumuz toplumda haklarımızı ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde öğrenip, bilinçlice yerine getirmek. Bununla birlikte bizi biz yapan değerlerimizi korumak ve toplumun her alanında güçlü bir duruş sergilemektir. Önceliği olan ticari faaliyetleri ve gelişimi ilerletmek için, bölgemizdeki Ticaret ve Sanayi Odası (IHK) ve Ticaret Ataşesi dahil Avrupadaki diğer işveren örgütleri ile işbirliği yapar. Ana Vatan ve Avrupa arasında kurulan köprüde yol göstericilerden olabilmek bizim için ayrıca önemlidir. Bu amaç adına TAB – Kiel e.V. ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan Türk asıllılarla Alman ve Avrupa halklarının en iyi şekilde iş birliği yapmalarını sağlayan tüm projelere destek verir.


TAB – Kiel e.V. olarak bölgemizde bulunan tüm işverenlere, işletme sahiplerine ve yetkililere sesleniyoruz. Gelin, toplumda daha iyi bir yere sahip olmak ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize iş imkanları sağlamak için gücümüzü birleştirelim.


TAB – Kiel e.V. Yönetim Kurulu adına

Başkan